|

مردم روستای کمرود در حال برداشت گندمنویسنده : وحید کشاورز
تاریخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰
زمان : ۲۱:۳۲ بعد از ظهر
:: آقـــــــــــــــــــــــــــــا . . . ! حالا شــما هر هفته برنامه بذار . . .
:: یک روز خوب کمــــررود
:: بعد از مدتها . . .
:: خـــودم تـــنـها واجــــد شـــرايــطم
:: ایرانیان مبارک
:: جـنگـل کــــمــررود در مه
:: حـمـام کــمــررود
:: چــگـونـه مـي تـوان دور عـقـب مـانـدگـي کـــمـــررود را دور زد؟
:: مگر مي شود از هم خوني چشم پوشيد؟
:: مـــسابـقــه هــفـتــه ای
:: امام زاده یحی(ع) سال 1351
:: براي کــــمــــررود چه مي توان كرد؟
:: کـــمــرود پس از انـتـخـابـات ريـاسـت جــمهـوري
:: انــا لله و انــا الـیـه راجـعـون
:: فیس بوک کمرود هم شروع به کار کرد...